Podávací zařízení DREHER Automation

1. Odvíječka plechu, rovnačka plechu, strojní posuv, podávací zařízení pro podávání pásu ze svitku pro automatický chod lisu, pro lisovací automat, pro mechanický lis, pro hydraulický lis

Slouží k odvíjení, rovnání a podávání pásového materiálu ze svitku do lisovacího procesu pro mechanický lis nebo hydraulický lis.

Obvyklé konfigurace:

 • odvíječka plechu + rovnačka plechu + podávací zařízení, cca 9,0 m
 • odvíječka plechu s rovnačkou plechu v jednom + podávací zařízení, cca 8,0 m
 • odvíječka plechu poháněná + rovnačka plechu s podávacím zařízením v jednom, cca 7,0 m
 • odvíječka plechu poháněná + rovnačka plechu s podávacím zařízením v jednom, bez smyčky, cca 4,5 m
 • individuální

 

2. Odvíječka plechu, odvíják, odvíjecí zásobník

Slouží k upnutí a odvíjení plechu, pásu pro další proces zejména rovnání nebo posouvání. Naše firma má v programu odvíjáky od ultrajemných pro velmi tenké a úzké pásky např. 20,0 mm šířky a 0,2 mm tloušťky, až po velké dimenze např. 2.000,0 mm šířky a 10,0 mm tloušťky.

 • odvíják, odvíječka plechu, odvíjecí zásobník bržděný, bezmotorový
 • odvíják, odvíječka plechu, odvíjecí zásobník poháněný s ultrazvukovým řízením smyčky
 • odvíják, odvíječka plechu, odvíjecí zásobník dvojitý otočný (poháněný i bezmotorový)
 • odvíják, odvíječka plechu, odvíjecí zásobník vodorovný

Kromě těchto hlavních kategorií máme v programu i individuální zákaznická řešení.

 

3. Rovnačka plechu, rovnačka pásu, rovnací stroj, rovnačka přístřihů, rovnačka platin, rovnačka formátů

Slouží k rovnání plechu, pásu pro další proces zejména pro podávání. Naše firma má v programu rovnačky plechu od ultrajemných pro velmi tenké a úzké pásky např. 20,0 mm šířky a 0,2 mm tloušťky, až po velké dimenze např. 2.000,0 mm šířky a 10,0 mm tloušťky.

Pro různé účely mají naše rovnačky plechu různý počet rovnacích válců: 5 válců, 7 válců, 9 válců, 11 válců, 17 válců, 19 válců, 21 válců a individuální počet. Průměr rovnacích válců rozhoduje tloušťka materiálu a očekávaná přesnost vyrovnání.

Seřizování našich rovnaček plechu je:

 • manuální, ruční
 • motorické, servomotorem
 • motorické s naprogramováním a pamětí, automatické, paměťové

Rovnačka plechu pro přístřih, formát, platinu má stejný způsob seřizování a rovnání jako rovnačka pásu, pouze jiný pohon a manipulaci s přístřihy.

 

4. Podávací zařízení, podavač, strojní posuv, podávací stroj, elektronický válečkový, kleštinový, klešťový

Slouží k podání, podávání svitku, pásu pro další proces zejména pro tváření. Naše firma má v programu podávací zařízení od ultrajemných pro velmi tenké a úzké pásky např. 20,0 mm šířky a 0,2 mm tloušťky, až po velké dimenze např. 2.000,0 mm šířky a 10,0 mm tloušťky. Přesnost posuvu je +- 0,05 mm, s odvalovacím korekčním kontrolním kolečkem nebo bez. Rychlost podávání volitelná, až do max. 160 m/min..

Naše podávací zařízení jsou volně programovatelné s pamětí pro mnoho nástrojů, kdy pro každý nástroj je paměťově uložen úhel podávání od do, rychlost podávání, úhel meziuvolňování popř. další individuální parametry.

Elektronické válečkové posuvy mají válce přitlačovány k sobě pneumaticky nebo hydraulicky, meziuvolňování, uvolňování, provětrávání, větrání mají volně programovatelné. Tyto posuvy mají náběhový válečkový koš, svislé i vodorovné stavitelné, seřiditelné vedení pásu, schopnost mimostředové polohy pásu vůči posuvu, výškovou stavitelnost, seřiditelnost, indikaci, hlášení, hlídání konce pásu, konce svitku.

Máte zájem o Podávací zařízení DREHER Automation? Kontaktujte nás