Dělicí linky DREHER Automation

1. Podélné dělící linky

Podélné dělicí linky uskutečňují podélné dělení širších svitků plechu na více úzkých svitků.

Dělící linky DREHER Automation pro podélné dělení jsou vhodné např. pro firmy obchodující s materiálem, stejně jako pro firmy, které si dělí širší svitky pro následné využití užších svitků na vlastních lisovacích nebo profilovacích linkách.

 

2. Příčné dělící linky

Příčné dělicí linky uskutečňují příčné dělení svitků plechu na pravoúhlé, trapézové nebo křivkové přístřihy.

Součástí dělící linky příčné bývá obvykle stohovací zařízení pro jednoduché nebo mnohonásobné vícenásobné souběžné stohování plechů, formátů, přístřihů.

Dělící linky DREHER Automation pro příčné dělení jsou vhodné např. pro firmy obchodující s materiálem, stejně jako pro firmy, které si takto vyrábějí přístřihy pro následnou další výrobu finálních produktů např. lisováním.

 

3. Dělící linky pro příčné a podélné dělení svitků

Dělicí linky pro příčné a podélné dělení uskutečňují buď podélné dělení svitků nebo příčné dělení svitků nebo podélné i příčné dělení svitků současně.

Součástí dělící linky příčné bývá obvykle stohovací zařízení pro jednoduché nebo mnohonásobné vícenásobné souběžné stohování plechů, formátů, přístřihů.

 

Dělící linky DREHER Automation pro podélné a příčné dělení jsou vhodné zejména pro firmy obchodující s materiálem, stejně jako pro firmy, které si takto vyrábějí svitky nebo přístřihy pro následnou další výrobu finálních produktů např. lisováním.

Máte zájem o Dělicí linky DREHER Automation? Kontaktujte nás